Jdi na obsah Jdi na menu
 


XII. ročník Městské hry

   O poklad Hradeckých měšťanů

 

mastani0.jpg

Již po dvanácté si dali skauti z celého Hradce Králové sraz na své hře na starém městě. I letos pro ně 1. skautský oddíl připravil další pokračování velké městské hry. Tentokrát se její začátek odehrál v prostorách Muzea východních Čech. V přednáškovém sále čekalo na

 

 

mastani1.jpg

 

všechny účastníky malé divadelní představení, které je vtáhlo děje do letošní hry. Po krátkém úvodu se týmy rozdělily na několik skupinek. Jeden z týmu plnil úkoly v muzeu, další dva vyráběli ze špaget a marš-melounů dominantu Hradce a zbytek družiny plnil úkoly na

 

mastani2.jpg

 

nábřeží. Po dvaceti minutách se všechny týmy opět sešly před muzeem, aby společně přešly na staré město, kde letošní hra pokračovala. Zde družiny hledali různé indície a plnily úkoly, které je provedly po celém starém městě. Při setkání s jinou družinou mezi s sebou bojovali papírovými koulemi a získávali další body. Okolo půl šesté měli všichni účastníci sraz na Pivovarském náměstí, kde na ně

 

mastani3.jpg

 

čekal poslední úkol. Složit dopis s popisem cesty k pokladu a jeho nalezení. I s tímto úkolem si skoro všichni hravě podařili a podle popisu vyrazili hledat poklad. Po krátkém pátrání byl letošní poklad nalezen. Závěr hry proběhl tradičně i kašny na Malém náměstí. Vítězem letošní hry se stala družina Lišek z Kuklen. Letošní hry se zúčastnilo opět více jak dvě stě skautů z celého Hradce Králové a také dvě družiny vodních skautů z Mladé Boleslavi. Poděkování za letošní ročník patří Muzeu východních Čech a všem organizátorům. Již nyní všichni vyhlížíme další ročník této oblíbené podzimní hry na starém městě.

 

mastani4.jpg

 A zde jsou výsledky letošní městské hry:

Výsledková listina XII. ročníku

 

 

A něco z historie naší hry:

 

XI. ročník Městské hry

   O poklad Hradeckých měšťanů

 

se uskutečnil v sobotu 24.listopadu 2012.

Čas plyne jako voda a tak si na konci listopadu dali opět sraz skauti  na Malém náměstí ,aby pátrali po pokladu Hradeckých měšťanů. Již XI. ročník této městské hry uspořádal v sobotu 24. listopadu pro skauty z Hradce Králové, Pardubic a Liberce skautský oddíl Jednička z Hradce

 

100_3199.jpg

 

Králové. Odpoledne se sešli všichni hráči u kašny na Malém náměstí. Starší členové Jedničky pro ostatní  připravili na úvod krátkou scénku, která hráče uvedla do vlastní hry. Letos se na náměstí objevila tajemná

 

100_3196.jpg

 

bytost, která pomocí svého vějíře dokázala okouzlit stráže střežící poklad. Málem se ji podařilo se pokladu zmocnit, ale duchapřítomnost jednoho ze strážců překazila plány naší neznámé. Proto bylo úkolem všech třiceti zúčastněných družin pomoci s hledáním pokladu. Nejprve však každá z družin musela obejít více jak pětadvacet různých míst na starém městě a splnit požadované úkoly. Po dvou hodinách pátrání a velkých bitev s papírovými koulemi se všichni hráči sešli na Pivovarském náměstí, kde se konala kontrola splněných úkolů. Nejlepší družiny za odměnu získaly rozstříhanou zprávu s popisem cesty k pokladu. Ostatní si museli chybějící útržky dopisu zajistit běháním. Pak bylo už na každém, jak rychle se mu dopis podaří složit a vyrazit na cestu. Celoodpolední snažení nakonec bylo proměněno v nalezení pokladu. Závěr celé hry proběhl na Malém náměstí, kde si nálezci spravedlivě rozdělili poklad. Vítězem velkého klání se stala družina Štik z Hradce Králové. Vítězové si odnesli na památku velký pohár plný sladkostí a další ceny.

 

100_3223.jpg

 

 A na závěr letošního ročníku výsledková listina ke stažení

 

Výsledková listina

 

 

 

 

 

 

O poklad Hradeckých měšťanů 2011

 

 

 se uskutečnil v sobotu 26.listopadu 2011.

Vítězem se stala družina

4. oddíl vodních skautů a skautek - Štiky

 

img_5164.jpg

 

 

 Letošní ročník se uskutečnil

"S  podporou  města Hradec Králové"

 

A zde je krátké ohlédnutí dvorní dámy za letošní hrou:

Desátý ročník závodu O pokladu hradeckých měšťanů přinesl několik překvapení – mobilních nápověd se nikdo na nic neptal, lapků se

 

img_5121.jpg

 

 

družiny bály míň než ostatních družin a před námi (mobilní nápovědou) se prchalo rychleji než před lapky – a několik nepřekvapení – bráška se ze mně umístění pokladu pokusil málem vymlátit, úvodní scénku jsme tak zbabrali, že byla mnohem vtipnější, než byla napsaná, a stroj času nebyl k ničemu jinému než k smíchu. Leopold Cimrman, vynálezce stroje času omylem přenesený do naší doby, a jeho nedobrovolní hosté, pruský voják, jistý husita, dvorní dáma Elišky Rejčky (ti hodní) a trojice lapků (ti špatní) si spokojeně prošli město, ochutnali místní speciality, okusili aroma moderní doby a rozhodli se, že zůstanou. Poklad skončil u Štik jako předloni. A nejhlasitější z finálních pokřiků byl (hlavně díky roverstvu) ten náš.

 

img_5129.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 ROK 2010

Tak je za námi další ročník hry na starém městě

"O poklad hradeckých měšťanů"

A jak viděla letošní hru jedna z husitek si můžete přečíst zde:

Staroměstská hra očima husity
 

 

Byli jsme svoláni na Malé náměstí přibližně třičtvrtě hodiny před začátkem hry. Bylo ještě potřeba dodělat poslední úpravy, jako bylo líčení zajatce a duchů a umístění krabiček s překvapením na svá místa. Kolem čtvrt na tři se začali trousit první účastníci. Proto jsme se já a můj oddíl pytlů (husitů v Obrazekpytlovém oblečení) skryli do postranní uličky. Brzy jsme ucítili nevábný pach, vycházející z psího výkalu na místě naší skrýše. Začala úvodní scéna. Služka Kaťák, spolu s měšťankou Melmenem, uvedla soutěžící do děje a také řekly, že Hradec Králové jsme opět napadli my, husité (přesněji řečeno, chtěli jsme ho znovu dobít). Po zvolání „Přiveďte zajatce!“ přivádí hradní stráže vůdce našeho obléhacího oddílu Prófu, kterého zajali a od rána mučili. Služka Kaťák dává Prófovi facku a měšťanka Melmen dává příkaz k opětovnému odvedení do mučírny. V tom okamžiku se na můj povel „Útok!“ vyřítíme z postraní uličky. Prófa se mezitím vymaní z pout a zavelí k ústupu. Můj oddíl pytlů se zbrkle vrací zpět, následován hradními strážemi. Pak se soutěžící rozcházejí na začátek hry. My husité vyrážíme do ulic ve dvou oddílech; pytlové a my. Snažíme se škodit družinám v plnění úkolů a někdy se nám to opravdu daří. Občas seObrazek potkáváme s hradní stráží nebo prostořekou, až přímo drzou služkou Kaťákem, která se nás snaží zastrašit železným párátkem, který nazývá nožem svého bratra. Jako nejlepší útok považujeme asi když jsme začali střílet na jednu družinu a získali pár životů. Pak ale se nám začali posmívat a tak jsme zaútočili znovu. Oni si už dají pozor na to, jak s námi mluví. Po dvou hodinách se scházíme v prostorách českobratrské církve a vyhlašujeme výsledky. Družiny získávají rozstříhanou zprávu a vydávají se za pokladem. Po asi čtvrthodině je poklad nalezen. V racíme se zpět na Malé náměstí a rozděluje se poklad. Následují pokřiky jednotlivých oddílů a rozchod domů. Dnešek považuji za úspěšný. Sice jsme nedobili Hradec, ale za to se nám povedlo přehádat Kaťáka.

 

 

Obrazek

Více fotek naleznete ve fotogalerii a na Rajčeti

 

 

 

 

 

 

Několik článků k 8. ročníku hry "O poklad Hradeckých měšťanů"

který se konal 22.11.2009

Článek z Hradeckého Skautflexu:

O poklad Hradeckých měšťanů, tak se

jmenuje zážitková hra, která se v listopadu konala na starém městě. Hra s
bohatou tradicí, byla přesto pro většinu účastníků žádanou novinkou. Poprvé byla totiž uspořádána pro všechny hradecké skauty a skautky. I na organizátorech z 1. oddílu střediska Želivák bylo vidět, že s tak hojnou účastí nepočítali. Na Malém náměstí se před
třetí hodinou odpolední mačkala snad stovka dětí. Siggi se svým týmem se však
nezalekl, vyšplhal na kašnu a statečně se jal vysvětlovat pravidla.
Jednalo se o klasickou hledačku indícií v zákoutích starého města, prchání před
zlotřilými padouchy a pátrání po bohatém pokladu. Líbil se mi prvek vybíjení se
družinek navzájem, dodával hře dynamičnost a napětí. Trochu mě
zklamal chybějící symbolický rámec, který by hře jistě dodal na atmosféře.
Naše malé světlušky neměly sice proti čtrnáctiletým skautům šanci, přesto
odcházely domů nadšené a plné nových vědomostí o svém rodném městě. Ráda
bych touto formou poděkovala Siggimu a ostatním, kdo se na přípravě akce
podíleli. Doufám, že jste se letos nevyčerpali a do příštího ročníku se
pustíte s stejnou vervou jako letos.

(sk)

 

Obrazek

 

Příspěvek od Světlušky:

Sešli jsme se v sobotu ve 14:30 na Malém náměstí. Sešlo se nás tam hodně. Hry se zúčastnilo asi 18 družin, z toho tři z Jedničky. Já jsem byla ve skupině s Plšem, Melmenem a Ájou. Siggy si vylezl na kašnu a začal nám vysvětlovat pravidla. Potom jsme se rozešli na vylosovaná místa začátku. My jsme startovali u fontány v Žižkových sadech a začátek byl v 15:15 h. Nejdřív jsme prošli úkoly u Pospíšila a u Žižky a pak jsme šli ke Klicperovu divadlu. Na začátku jsme totiž dostali také lístek s fotkami, na kterých byl Špalek a Prófa a ukazovali na schovanou schránku s úkolem. U Klicperova divadla jsme úspěšně našli první schránku v kanále. Další úkoly jsme plnili cestou na Velké náměstí. Na Velkém náměstí byla také řada úkolů, my jsme se šli asi 3x zeptat do Adalbertina a paní na recepci si asi myslela, že jsme úplně blbý. Na Velkém náměstí se také strhla spousta bitev, ve kterých zřejmě z každá z družin ztratila alespoň jeden život. Tam jsme se taky poprvé setkali s Prófou, Špalkem a Vílou, kteří na nás také útočili. Když jsme před nimi zdrhali, Melmen pořád kecala něco o respektu. Potom jsme se různě toulali a hledali úkoly. Jeden z nich byl také v novém Pivovaru v jisté budově D. Tam jsme měli najít nějakou zajímavost a sice zbytky starého hradiště. Melmen se tam vozila ve výtahu, a tak jsme na ni museli čekat. Když jsme pak potkali Pavouka, blbě se ptal, jestli je Plšík holka nebo kluk. U „Zpívajících stromů“ nás opět napadli ti tři a Špalek sebral Melmenovi munici a tak jsem mu dala facku a munici jsme získali zpět. Další sraz byl V Kopečku na nějakém malém náměstíčku naproti nějaké vinárně v 17:15 h. Pak jsme se odebrali do nějakého domu a tam se začalo vyhodnocovat a sčítat body. My jsme měli 36 bodů a byli jsme 5. Družina s nejvíce body měla, tuším, 76 bodů. Pak jsme začali skládat zprávu. Tentokrát jsme měli běžet k Hudební síni a oběhnout Prófu, Špalka nebo Vílu. Potom se všichni vydali zuřivě hledat poklad. Někteří pořád nechápali, kde to hledat, a tak přebíhali od Pospíšila k Žižkovi a zpět. Nakonec poklad našla družina od Poulíka napůl s družinou Štik. Pak na Malém náměstí Siggy ukončil letošní Měšťany a na závěr zakřičela každá družina svůj oddílový pokřik. Po ukončení se utvořila dlouhá řada jak na banány a každý si odnesl čokopeníz a lístek. Bylo to super!!

 

Obrazek