Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letní tabory

Letní tábor 2018

Na letošní tábor jsme se vydali do malebného kraje nedaleko Dvora Králové. Přesněji na tábořiště skautů z Hostinného, které se nachází nedaleko Nemojova. Tématem letošního tábora byl osud našich letců za druhé světové války v jednotkách RAF. Společně jsme zažívali v rámci našich her podobné osudy jako naši letci. Nejprve nás čekal útěk ze Sudet. Při této etapě si každý musel za určitý čas zabalit vše potřebné. Zajímavé bylo, že náš tábor se konal na území bývalých Sudet, jak jsme se dozvěděli od místního hajného. Po úspěšném opuštění republiky jsme se ocitli ve Francii. Zde si pro nás Klíště připravilo hru, která spočívala ve vaření večeře na ohništích.  Každá z družin dostala potřebné suroviny, kotlík a měla za úkol uvařit bramborovou polévku. Všem družinám se i přes nepřízeň počasí polévku podařilo uvařit. Abychom byli připraveni k boji s nepřítelem, čekal nás vojenský výcvik pod vedením Šerpy. Ten si pro nás připravil několik zastávek, kde jsme museli plnit různé úkoly. Tak třeba museli jsme uběhnout určenou vzdálenost se zátěží, zkoušeli jsme první pomoc, stříleli jsme poslepu a další. Takto vycvičeni jsme mohli pokročit dále. Čekala nás se Žabkou výuka angličtiny. Takže ani o prázdninách jsme nezapomněli na zopakování anglického jazyka. Náš výcvik byl u konce a čekala nás první letecká bitva o anglické města pod velením Gůgla. První letecké bitvy dopadly dobře, ale při další misi jsme byli sestřeleni a museli hledat pomoc u místního odboje. Zapojili jsme se do místního odboje a čekala nás bitva o Prahu. Protože se nám podařilo Prahu zachránit byli jsme na závěr naší hry pozváni na Pražský hrad k panu prezidentu. Ten naše snažení ocenil předáním vysokých státních vyznamenání za statečnost.

Ale nejen táborovou hrou byl naplněn táborový čas. Naši skaut měli možnost vyzkoušet své znalosti první pomoci při simulované dopravní nehodě auta. museli poskytnout první pomoc zraněným a zavolat záchranku. Mladší si zase v táboře povídali o tom jak pomoci s Balůem, který pro nás celou tuto show připravil.

Protože jsme byli kousek od Dvora navštívili jsme i místní ZOO, kde nám Slimák s Pepkem domluvili krátký program. Také jsme po družinách pátrali po safari, abychom pomohli zachránit ohrožená zvířata.

Na závěr tábora jsme se vydali na pozorování zatmění Měsíce. Při něm nám nepřálo moc počasí a tak jsme Měsíc viděli částečně zahalený v mracích.

Čtrnáct dnů tábora nám uteklo jako voda a tak byl čas se rozloučit s tábořištěm a vydat se domů. Zde musíme poděkovat všem, kteří nás s letošním táborem pomohli. Hlavně rodičům Básníka za zajištění brambor a zeleniny na celý tábor, mamce Čelovky za repelenty a náplasti, mamce Vojty za pomoc s dovybavením táborové lékárny. A hlavně všem Hraničářům za přípravu letošní hry a dospělím za pomoc s vedením tábora.

Letní tábor 2015

Záchrana minulosti

Jindřichovice u Blatné

Čtrnáct dnů tábora uteklo jako voda. Letos nás po celou dobu tábora provázela táborová hra na záchranu minulosti. Hned v úvodu tábora se zjevil přízrak, který měnil minulost, aby mohl snáze ovládnout

p1100222.jpg

budoucnost. My jsme byli požádání agentem Kaťákem, abychom Přízrak sledovali, opravovali napáchané škody a pokusili se mu v putování zabránit. Sledování nás zavedlo mezi Vikingy, museli jsme se brodit

img_2789.jpgimg_2957.jpg

vypuštěným rybníkem u Sudoměře atd. Přízrak ztrácel ústřižky mapy, kde byly zaznamenaná místa s úkryty rozbušek na zničení krystalu. Krystal Přízrak používal k přesunům v čase. Nám se podařilo tyto ústřižky postupně nalézt a celou mapu sestavit. Pak nám zbývalo jen obejít zakreslená místa a rozbušky

img_33331.jpg

vyzvednout. I ten krystal se nám podařilo na poslední chvíli nalézt a pod dohledem Profesora zničit. A tím tak zabránit Přízraku v páchání zla.

img_35981.jpg

Ale nejen táborovou hrou byl vyplněn program tábora. Protože počasí bylo opravdu letní využívali jsme nedaleký rybník k odpolednímu koupání.

img_29121.jpg

Také jem uskutečnili několik výprav do okolí. Mladší se vydali na prohlídku zámku v Blatné a starší po dva dny putovali po Šumavě.

img_42911.jpg

Navštívili Boubín, Lenoru a Soumarský most.

img_31031.jpg

Na závěr letošního tábora jsme vyhlásili výsledky snažení jednotlivých družin i jednotlivců.

img_36261.jpg

Poslední den jsme zbourali stany a uklidili celou louku, aby nebylo znát, že se zde konal tábor. Užili jsme si opět krásných čtrnáct dnů v kouzelné přírodě jižních Čech.

p1100476.jpg

 

Letní tábor 2014

Asterixe a Obelixe

12. - 26. července 2014

 

 

Krásných čtrnáct dnů našeho tábora uteklo jako voda v nedaleké Sázavě. Letošní tábor jsme prožili společně s Asterixem a Obelixem v galské vesnici uprostřed krásným lesů.

Společně s našimi průvodci jsme se pokoušeli o stavbu nádherného paláce pro Kleopatru.

 

100_37551.jpg

Než jsme se však dostali k této stavbě čekala nás spousta úkolů, které prověřili naše znalosti a dovednosti. Jedním z prvních úkolů na naší cestě bylo třeba pomoci Panoramixovi s uvařením silného lektvaru, který nám pomůže při bojích s římany. Dále jsme museli dopravovat materiál na stavbu pyramidy, utéci z vězení, lovit divočáky, luštit egyptské hieroglyfy, atd.

 

 

100_37931.jpg

Na táboře jsme letos přivítali velice váženou návštěvu. Náš tábor navštívil Jiří Navrátil - místonáčelník Junáka. Jiří Navrátil je skautský pamětník a tak s sebou přivezl zajímavé předměty z dob jeho táboření s Jaroslavem Foglarem ve nedaleké Sluneční zátoce. S mladšími vlčaty a světluškami si povídal o svém
táboření na Sluneční zátoce a starším vyprávěl o svém zatčení za protistátní činnost po únoru čtyřicetosm a životě v žalářích po celé republice.

 

 

p7161371.jpg

Vydali jsme se poznávat i okolí tábora. Mladší návštívili záchrannou stanici v Pavlově. Je to taková malá zoologická zahrada pro zraněna zvířata. K vidění jsou zde zvířata, která je možné vidět v naší přírodě. A tak bylo možné ozorovat veverky, lišky a další zvířata.

 


Starší se i letos vydali na dvoudenní putování. Jejich letošním cílem byla Lipnice a okolní lomy. Také se zastavili u památné Orlovské myslivny. Na místě, kde byly položeny základy českého skautingu. Na přespání si vybrali další památné místo českého skautingu. Nedaleký Wolkerův památník v jehož nedalekém okolí se konaly první skautské tábory pod vedením A. B. Svojsíka.

p7171496.jpg

Všichni společně jsme na jednom z výletů navštívili i nedalekou sklárnu, kde jsme se seznámili s výrobou skla a jeho dalším zpracováním. Škoda jen, že se jednalo pouze o muzeum.

 

 

p7241886.jpg

Jak se blížil konec tábora, přišel čas na stavbu Kleopatřina paláce. Každá z družin přistoupila k zadanému úkolu po svém. I když každá z družin měla na stavbu skoro stejné prostředky výsledkem byla přehlídka krásných a výstavních paláců. Pro odbornou porotu bylo těžké vybrat ten nejlepší palác. Nakonec se s tímto těžkým úkolem vyrovnala a rozdělila poslední body do letošní táborové hry.

 

 

p7252026.jpg

Při závěrečném ohni jsme vyhodnotili celý letošní tábor, zazpívali společně poslední písničky. Druhý den nás čekalo jen balení a odjezd domů.

 

 

p7252125.jpg


Opět jsme mohli prožít krásných čtrnáct dnů v krásné přírodě ve společenství našeho oddílu. A nyní nezbývá nic jiného než opět vyhlížet další oddílový tábor příští rok.

 

p7262142.jpg

Letní tábor 2013 

 

Tábor na Stříbrném jezeře

 13. 7. - 27. 7. 2013

Čas plyne jako voda a z letošního tábor nám zůstanou jen vzpomínky, několik obrázků, zašlá čísla táborového časopisu  a hodně fotek na Rajčeti.

Letošní tábor se nesl ve znamení hledání pokladu na Stříbrném jezeře. K hledání se sjelo několik indiánských kmenů, kteří mezi s sebou po celý tábor bojovali a získávaly body do táborového bodování.

 

p1080499.jpg

 

 

Vše začalo setkáním s místními domorodci v sallonu, kde jsme se dozvěděli, že se po dlouhé době objevila mapa, která zobrazovala cestu k bájnému pokladu na Stříbrném jezeře.

 

7130106.jpg

 

 

Pak nás čekala spousta úkolů, které jsme museli splnit, abychom se dozvěděli více o cestě i o uložení pokladu.

Ale nejen táborovou hrou žil náš tábor. Hned v prvních dnech jsme přivítali naší první návštěvu. Tou byla Krystýna, které s námi prošla okolí tábora a seznámila nás se s rostlinami, které se dají využít nejen v indiánské kuchyni. A tak hned druhý den družiny vařily čaj z boruvčí, ostružiní a

 

7170249.jpg

 

 

dalších listů. Další vařili špenát z mladých kopřiv, nebo obalovali květy černého bezu v palačinkovém těstě. Pak všichni pobíhali po tábořišti a nabízeli k ochutnání své produkty ostatním.

Další zajímavou návštěvou nás poctil Šaman. Ten jako správný český indián nám vyprávěl o životě indiánů, předvedl nám různé indiánské výrobky a také nám ukázal rozdělávání ohně třením dřev a křesáním. Na závěr jsme si společně zahráli oblíbenou indiánskou hru lakros.

 

p1080433.jpg

 

 

Také jsme se vydali na několik výletů. Jak do blízkého tak vzdálenějšího okolí. Podívali jsme se na Slučí a Budhovy kameny. Mladší v rámci jednodenního putování navštívili přehradu Les království, starší se vydali na tradiční dvoudenní putování. Jejich letošním cílem byly Krkonoše. Během svého putování prošli Krkonoše od Pomezních bud, přes Sněžku, Špindlerovku až k

 

100_3505.jpg

 

 

prameni Labe a přechod zakončili vs Špindlerově Mlýně. Roveři si zase vychutnali svítání na Sněžce.

A jako bombonek byl výlet do dvorské Zoo. To nám zajistil Slimák a mohli jmse se podívat do zákulisí, vzít si do ruky agamu, korálovku a také jsme měli možnost krmit lemury.

 

7230615.jpg

 

 

A k našim táborům patří neodmyslitelně i táborové ohně, plnění různých zkoušek i sklaádání slibů. Tak třeba letošní roverský slib se konal přímo na Slučích kamenech. Byl to krásný pohled na naše rovery osvícené světlem ohně, kdy svůj slib skládali naše dvě nové rangers.

 

7260767.jpg

 

 

Ale čtrnáct dnů tábora uběhlo jako voda a tábor se stal již minulostí. Tábor, kdy jsme nepoznali, co je to déšť a zima. Protože letos nám opravdu přálo počasí a my jsme si po celý tábor užívali jenom sluníčko. A tak nazdar letošní tábore, už začínáme vyhlížet tábor další.

 

 

Letní tábor 2012 na Sázavě

Letošní letní tábor je již minulostí. Je za námi krásných čtrnáct dní strávených v krásné krajině nedaleko od Ledče nad Sázavou. V kraji, kde na své tábory jezdil i Jaroslav Foglar se svoji Dvojkou. My jsme tábořili na krásné louce obklopené lesy, ukryté očím civilizace. Do tohoto koutu zavítal i kapitán Nemo se svoji ponorkou, aby nás provedl

 

p1060529.jpg

tajemným podmořským světem a neznámíni zeměmi. My jsme rádi přivítali jeho pozvání na jeho loď. Na uvítanou nás přivítala posádka ponorky a vztyčila vlajku kapitána Nema. My jsme se rozdělili do čtyř družin, které se podíleli na chodu ponorky. Střídali jsme se vkuchyni,

 

 

 

p1060567.jpg

 

připravovali jsme dřevo do kuchyňských kamen, v noci hlídali tábor a vztyčovali jsme státní vlajku. Ale nejen těmito pracemi jsme vyplňovali

 

 

p1060583.jpg

táborový čas. Navštívili jsme při naší plavbě jeden indiánský kmen, který se dokáže ustrojitjen do přírodních materiálů. Měli jsme také

 

 

p1060667.jpg

možnost vystoupit do volného moře. To jsme ale nejprve museli vyrobit pro naše potápěče skafandry, které jim umožnili se pohybovat po

 

 

p1060726.jpg

mořském dně a lovit vzácné ryby. Jeden den nás kapitán Nemo zavedlna zajímavý ostrov, který obývá jeden zajímavý člověk. Ten se věnuje chovu dravých ptáků. Každý z nás si mohl vyzkoušet, jaké to,

 

 

p1060809.jpg

když držíte na ruce sokola či velkého výra. Cestou jsme se zastavili v podmořských dolech a pomáhali s dopravouvytěženého materiálu, bojovali jsme s chobotnicí a spoustu dalších akcí. Na táboře jsme se i

 

 

p1070166.jpg

sešli u několika ohňů. Starší se vydali na dvoudenní putování podél Sázavy a na závěr navštívili i bájnou Sluneční zátoku. Mladší se vydali

 

 

p1070107.jpg

na svůj výlet také na tábořiště pražské dvojky a pak navštívili i Ledeč. A tak dny ubýhaly a my se vydali na cestu domů. Rozloučili jsme se s tábořištěm a už se těšíme  na další oddílový tábor.

 

Letní tábor 2011

hobit.gif

 

Tábor Hobita na Posekanci je už historií. Měli jsme možnost prožít krásných čtrnáct dnů v malebné krajině Toulovcových maštalích. Naším letošním průvodcem se stal Hobit, kterého nám doporučil sám velký Gandalf, jako nejlepšího a nejodvážnějšího průvodce na cestě za pokladem.

 

 

 

Letos jsme tábor trávili na Posekanci, kde oproti minulému táboru to byl nádherný luxus a tak jsme se nemuseli bát žádné povodně a nepřízně počasí.

 

stodola.jpg

Na naší cestě za pokladem na nás čekaly různé nástrahy. Nejprve jsme museli naplánovat cestu, pak jsme se ocitli v temné hoře, kde nás pronásledoval Glum a my jsme museli projít tajemné bludiště.

 

 

glum.jpg

Přijali jsme také pozvání mezi Elfy na jejich výborný pudink a utíkali jsme z pevnosti za pomoci sudů.

 

 

pudink.jpgsud.jpg


Zúčastnili jsme se velké bitvy pěti armád a také nás čekala bitva s drakem Šmakem.

 

Nakonec se nám poklad podařilo nalézt a my jsme byli pozváni i na velkou hostinu, kterou pro nás vystrojil sám Hobit, který snesl všechny dobroty ze své spižírny.

 

oslava1.jpgoslava2.jpg

Nejen táborovou hrou jsme žili na táboře. Navštívili jsme blízkou rozhlednu, prošli jsme Toulovcovi i Městské Maštale a zahráli jsme si i společnou hru s 24.oddílem

 

 

rozhledna.jpgmastale.jpg

 

 

24.jpg

Na letošním táboře vycházel občasník HOBITINY. Některá z čísel jsou zde k pročtení.

Hobitiny č.1

Hobitiny č.2

Hobitiny č.3

Hobitiny č.4

A oproti jiným táborům jsme měli možnost si vyzkoušet vaření v polní kuchyni. A po prvních obavách se nám podařilo uvařit úplně vše.

 

kuchyne.jpg

 

 

Tábor se nám všem moc líbil a už nyní se těšíme na další společná dobrodružství.

 

Na závěr nezbývá než poděkovat našim letošním spozorům:

Městu 

Obrazek

 

Choceňské mlékárně - za jogurty a pomazánková másla

p. Procházkovi - za dodávku kulatiny pro tee-pee a vázané stavby

 

 

 

 Tábor ve Starém Řecku 2010

Tak máme za sebou letošní tábor. Oproti minulému roku by se dalo říci, že ten letošní byl zase o trošičku náročnější. Museli jsme se postarat o více hladových krků, dovážet pitnou vodu a zvládnout vaření pod plátěnou střechou.

 

 

Obrazek

 

 

Vše nám povedlo a tak jsme si užili krásné dva týdny v podhůří Jizerských hor. Táborem nás provázel Homér, který se ocitl v našem století po průchodu časovou bránou. A protože se ocitl  na našem na táboře pozval nás k putování po starověkém Řecku.

 

 

Obrazek

 

 

Díky jeho šarmu a znalostem starověku jsme se seznámili s různými Řeckými bájemi. Bojovali jsme s medůzou, prošli jsme se podsvětím Tartaru, pomáhali jsme složit Tantalova syna Pelopa, museli jsme vyjít z bludiště, zúčastnili se soudu u krále Midase. Bůh Dionýzos nás pozval na své Bakchanálie a na závěr jsme se mohli zúčastnit báječné hostiny na Olympu.

 

 

Obrazek

 

 

Během tábora jsme podnikli i několik malých výletů do okolí. Navštívili jsme nedalekou ekofarmu, podívali se na velké mraveniště.

 

Obrazek

 

 

Nestarší se vydali na dvoudenní putování po Jizerských horách s báječným přespáním na jejich hřebenech, mladší zase navštívili krásný zámek ve Frýdlantu.

 

Obrazek

 

 

I na letošním táboře vycházel táborový časopis Posel Olympu. Na zachovalá čísla se můžete podívat po klinknutí na odkaz.

Posel Olympu

Posel Olympu 2

Posel Olympu 3

 

Po skončení tábora louka vypadala tak, jako by se na ni žádný tábor ani nekonal.

 

Obrazek

 

 A na závěr přikládáme článek z MF Dnes přílohy Hradecký kraj z úterý 3.8.2010

 

Obrazek